Smyrna’dan İzmir’e Finans’ın ve Bankacılığın Gelişimi (2022)

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 2022 yılında basılan bireysel eser “Smyrna’dan İzmir’e Finans’ın ve Bankacılığın Gelişimi”

“Bu kitapta, kuruluşundan itibaren günümüze kadar İzmir kentinin içinde bulunduğu siyasi ya da ekonomik organizasyon, kentin tarih boyunca gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyen başlıca kişiler ya da olaylar, ticaretinde ve sosyal yapısında meydana gelen değişiklikler, kenti doğrudan etkileyen kurumsal ve altyapısal düzenlemeler ile bütün bunların ekonomik, finansal, sosyal sonuçları incelenmeye çalışılmıştır.”

Dört bölümden oluşan kitapta, birinci bölüm, “İlk Çağ’dan 17. Yüzyıl Sonuna Kadar Olan Dönem”; ikinci bölüm “16. Yüzyıl Sonundan II. Meşrutiyet’e Kadar Olan Dönem”; üçüncü bölüm, “II. Meşrutiyet Sonrası Dönem” ve dördüncü bölüm ise kitabın ana konusu olan, “Tarihin İçinde Finansal Sistem” başlıklarından oluşmaktadır.

Kitaba bu linkten ulaşılabilir:

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/8820/Symrna’dan_Izmir’e_Finansin_ve_Bankaciligin_Gelisimi.pdf